Facebook link

Skarbami Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Trasa - VisitMalopolska

Powrót

Skarbami Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Skarbami Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Pieskowa Skała Zamek
Rodzaj szlaku: rowerowy
Długość szlaku: 51
Zabierzów Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Rozpoczynamy ze stacji w Zabierzowie i jadąc niebieskim szlakiem rowerowym za mostem na Rudawie skręcamy w prawo. W Zelkowie porzucamy szlak, jedziemy w prawo przez centrum i zjeżdżamy do tablicy “Biały Kościół”, przy której skręcamy w lewo. Czarny szlak doprowadzi nas do Jaskini Wierzchowskiej. Jadąc dalej na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, a po dojeździe do drogi 94 skręcamy w lewo i zaraz w prawo. Wjeżdżamy do Ojcowskiego Parku Narodowego i zjeżdżamy malowniczymi serpentynami do Doliny Prądnika (Brama Krakowska, Źródło Miłości, J. Ciemna). Trzymając się głównej drogi (zielony szlak) jedziemy do centrum Ojcowa (muzeum, zamek). Jedziemy nadal dnem doliny koło Kaplicy Na Wodzie i zabytkowych młynów aż do rozjazdu drogi. Skręcamy w lewo i po ok. 3 km dojeżdżamy do Maczugi Herkulesa i zamku w Pieskowej Skale. Po obowiązkowym zwiedzeniu zamku wracamy do doliny i zaraz za Maczugą skręcamy w prawo na drewniany mostek. Wjeżdżamy w las na niebieski szlak rowerowy. Wąwozem Sokolec podjeżdżamy do głównej drogi i skręcamy w prawo (porzucamy szlak). W Jerzmanowicach przecinamy na wprost drogę krajową 94 i za cmentarzem skręcamy w lewo, a następnie w centrum w prawo. Po 100 m na rozjeździe skręcamy w lewo i mijamy kościół. Po 700 m skręcamy w lewo, a po chwili w prawo,w drogę polną na niebieski szlak rowerowy. Szlak prowadzi obok G. Grodzisko z dawnym słupem granicznym. Dalej szlakiem niebieskim jedziemy do Doliny Będkowskiej, a następnie czerwonym do Kobylan. Opuszczamy szlak i drogą asfaltową dojeżdżamy do Karniowic (dwór), gdzie ponownie „łapiemy” niebieski szlak rowerowy, którego trzymamy się już do końca wycieczki. W Bolechowicach, żeby zobaczyć zabytkowy kościół należy wjechać do centrum wsi.
Zabierzów – Zelków (7 km) – Wierzchowie (11,5 km) – Ojców (17 km) – Pieskowa Skała (25 km) – Jerzmanowice (31 km) – Kobylany (43 km) – Bolechowice (45 km) – Zabierzów (51 km)