Тарнув - жемчужина Ренессанса

Kamienice w Tarnowie
Wizyta w Tarnowie, drugim co do wielkości mieście Małopolski, to okazja do spotkania z wieloma kulturami. Przez wieki mieszkali tu obok siebie Polacy i liczni Żydzi, po których zostało wiele pamiątek. Inna, barwna społeczność zamieszkująca region to Cyganie. Z Tarnowa pochodziło kilka sławnych postaci, takich jak sławny hetman Jan Amor Tarnowski, bohater dwóch narodów, polskiego i węgierskiego, a także generał Józef Bem czy Jan Szczepanik, zwany „polskim Edisonem”, wynalazca barwnej fotografii i kamizelki kuloodpornej.

Wizyta w Tarnowie, drugim co do wielkości mieście Małopolski, to okazja do spotkania z wieloma kulturami. Przez wieki mieszkali tu obok siebie Polacy i liczni Żydzi, po których zostało wiele pamiątek. Inna, barwna społeczność zamieszkująca region to Cyganie. Z Tarnowa pochodziło kilka sławnych postaci, takich jak sławny hetman Jan Amor Tarnowski, bohater dwóch narodów, polskiego i węgierskiego, a także generał Józef Bem czy Jan Szczepanik, zwany „polskim Edisonem”, wynalazca barwnej fotografii i kamizelki kuloodpornej.


Główne atrakcje miasta
Tarnowskie stare miasto zachowało dawny, pochodzący z czasów lokacji w 1330 r., owalny kształt z centralnym prostokątnym rynkiem. Dziś rynek to renesansowy salon miasta. Dzięki Janowi Tarnowskiemu w XVI w. dotychczasowe drewniane domy zastąpiły piękne kamieniczki z podcieniami i ozdobnymi attykami. Na środku stoi ratusz, przebudowany w stylu renesansowym przez sławnego, pochodzącego z Włoch architekta Jana Marię Padovana. Dodał on siedzibie rady miejskiej wysoką attykę, ozdobioną pinaklami i maszkaronami. Ponad zabudowę starego miasta w Tarnowie wyrasta potężna bryła ceglanej katedry: trójnawowej bazyliki z wysoką na 72 m wieżą. Jej wnętrze to prawdziwe muzeum rzeźby renesansowej i manierystycznej: znajdują się tu nagrobki Tarnowskich oraz Ostrogskich. Imponujące pomniki nagrobne Tarnowskich, w tym Jana Amora, również wykonał Jan Maria Padovano. W katedrze zachowało się też wiele innych cennych dzieł sztuki, m.in. XVII-wieczna figura MB Bolesnej. Drugi sławny wódz pochodzący z Tarnowa, generał Józef Bem, bohater narodowy Węgier, także został pochowany w swoim rodzinnym mieście. Jego mauzoleum odnajdziemy w parku na północ od centrum miasta. Z gen. Bemem związana jest również replika tzw. Panoramy Siedmiogrodzkiej, wielkiego obrazu poświęconego bitwie pod Sybinem w 1849 r., w której Bem dowodził siłami powstańców węgierskich. Tarnów był przed stulecia domem dla licznej grupy Żydów. Dziś po dawnej dzielnicy żydowskiej można przespacerować się miejskim szlakiem. Wiedzie on m.in. do jedynej zachowanej pozostałości głównej tarnowskiej synagogi, czyli bimy  podwyższenie, na którym czytano fragmenty Tory), a także na rozległy kirkut (cmentarz żydowski). Interesujące jest też Muzeum Etnograficzne w Tarnowie. Można tu zobaczyć jedyną w Europie ekspozycję poświęconą kulturze romskiej. Wizyta w Tarnowie to także okazja do zwiedzenia dwóch uroczych zabytków budownictwa drewnianego ze Szlaku Architektury Drewnianej. Bliżej centrum stoi kościół MB Szkaplerznej na Burku z 1458 r. Jego kształtna gotycka bryła kryje ładne wnętrze z barokową polichromią i cudownym obrazem Matki Boskiej z XVII w. Drugi kościół, pod wezwaniem św. Trójcy, wzniesiono ponad sto lat później. Kryta gontem świątynia z baniastym, barokowym hełmem wieży powstała w 1597 r.

Warto zobaczyć w okolicy
W Bochni znajduje się najstarsza kopalnia soli w Polsce.
Zabytki Szlaku Architektury Drewnianej, który prowadzi m.in. do Skrzyszowa, gdzie oglądać można kościół św. Stanisława z 1517 r., największy zabytek drewnianej architektury w Małopolsce. Dwór w Dołędze z oryginalnym wyposażeniem. Najpiękniejsze, ozdobione kolorowymi malunkami tradycyjne chłopskie chałupy, w
„malowanej wsi”, Zalipiu.
Rycerski zamek w Dębnie z 2. poł. XV w., niezwykły przykład połączenia stylu gotyckiego z elementami renesansowymi.
Tuchów, gdzie na skraju miasteczka stoi ogromny klasztor Redemptorystów z Sanktuarium Matki Boskiej, zwanej Panią Ziemi Tarnowskiej.
Gromnik z barokowym kościołem drewnianym z 1727 r.
Ciężkowice, gdzie przy rynku zachował się zespół zabytkowej zabudowy. W okolicy miasteczka na terenie rezerwatu Skamieniałe Miasto trafimy do labiryntu skalnych ostańców o fantazyjnych kształtach, a w niedalekiej wsi Kąśna Dolna udostępniono do zwiedzania klasycystyczny
dwór Ignacego Paderewskiego.

Мультимедиа