Facebook link
You are here:
Back

Kościół świętej Urszuli z Towarzyszkami Gosprzydowa

St. Ursula’s Church, Gosprzydowa

Drewniany kościół z ciemnych desek z przedsionkiem z otwartymi drzwiami. Z podcieniami na około, wspartymi na drewnianych słupach. Z małym daszkiem u góry  i nad nim wysokim stromym, dwuspadowym dachem. Dachy kryte gontem. Po lewej w dali wysoka drewniana dzwonnica. Za nią drzewa. Po prawej stronie kościoła wysokie drzewa. Na około ogrodzenie z cienkich poprzecznych bali z daszkiem z gontu. Przed kościołem betonowy plac.

Gosprzydowa 45, 32-864 Gnojnik Tourist region: Pogórza

tel. +48 731282440
It’s hard to deny the charm of the larch log church in Gosprzydowa. Dating from the end of the 17th century, it is one of the few examples of wooden Baroque churches.

Według legendy wioskę założył niemiecki rycerz Gotfryd. Pierwsza wzmianka o parafii w 1325 roku świadczy, że we wsi stał kościół. Obecny wzniesiono w 1694 lub 1697 roku z fundacji Wielogłowskich, staraniem proboszcza Macieja Wacława Jantkiewicza. Świątynię wielokrotnie odnawiano, między innymi w 1916 i 1950 roku oraz w latach 60. XX wieku. W 1954 roku do prezbiterium dobudowano kaplicę i dodano podcienia projektu Bogdana Tretera i Piotra Krakowskiego. Prace konserwatorskie prowadzono w latach 2003–2004.

Kościółek, zlokalizowany przy głównej drodze, na zielonym terenie otoczonym wiekowymi drzewami, jest perełką sakralnej, barokowej zabudowy. Ma on konstrukcję zrębową, murowany fundament z 1967 roku, ściany pobite gontem, od zachodu oszalowane deskami. Świątynia składa się z prostokątnej nawy i węższego, prostokątnego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium z prostokątną zakrystią i kaplicą. W 1954 roku kruchtę połączono z nawą, w 1968 roku dobudowano wejściowy ganek konstrukcji słupowej, kryty dachem dwuspadowym. Nawę i prezbiterium otaczają otwarte soboty z dachem pulpitowym wspartym na słupkach. Nawę i prezbiterium z kruchtą kryje wysoki, wspólny, gontowy dach siodłowy, stożkowy nad absydą, z szerokimi okapami i ażurową, sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę z latarnią z daszkiem wielospadowym. Zakrystia ma dach pulpitowy, a kaplica kopułowy. Wnętrze oświetlają prostokątne okna. Drzwi ozdobione są  gotyckimi okuciami z XVI wieku.

Zachwycające jest wnętrze świątyni z barokowymi detalami z przełomu XVII i XVIII wieku. Piękna figuralna polichromia z 1889 roku to dzieło Wiktora Puszczyńskiego. Chór muzyczny wspierają dwa filary, organy z prospektem barokowym pochodzą z 1901 roku. Piaskowcowa, gotycka chrzcielnica w kształcie kielicha z ornamentem lilii z XV wieku, ma barokową, drewnianą pokrywę. W przedsionku stoi kamienna kropielnica z przełomu XV i XVI wieku, z okrągłą czaszą z aniołkami, która do 1967 roku stała na zewnątrz kościoła. W kościele znajdują się cztery barokowe ołtarze. W rokokowym ołtarzu głównym umieszczono dwa obrazy Matki Boskiej Gosprzydowskiej, zwanej Pocieszycielką Umierających z drugiej połowy XVI wieku, olejny na płótnie nieznanego artysty i zasłaniający go obraz na desce. W kaplicy znajduje się ołtarz Grobu Bożego z XX wieku i polichromia figuralna z 1965 roku malowana przez Piotra Grabowskiego.

Kościół otacza drewniane ogrodzenie z daszkiem gontowym. Poza nim stoi dwukondygnacyjna, wolnostojąca, drewniana dzwonnica z XVII wieku konstrukcji słupowo-szkieletowej, na planie kwadratu. Kryje ją czterospadowy dach z iglicą, kulą i krzyżem, tworzący izbicę. Oszalowanie deskami górnej części zdjęto w 1959 roku. W 2004 roku dzwonnicę przesunięto bliżej kościoła, by nie zagrażała jej pobliska ruchliwa droga. W dzwonnicy wiszą trzy dzwony, najstarszy Zygmunt z 1589 roku.

Obok stoi dom parafialny z 1938 roku, dawniej mieszkanie organisty i salka katechetyczna, dziś świetlica parafialna.


Related Assets