Jak działamy?

Litera I symbol informacji turystycznej.
MSIT, manual obsługi turysty, szkolenia!
 

Manual Obsługi Turysty to podręcznik, który prezentuje spójne procedury obsługi turysty. Wysoka jakość obsługi turysty w jednostkach  IT powinna być wzorem obsługi ruchu turystycznego w całej Małopolsce. 

W ramach realizacji projektu MSIT realizując etap wdrożenia Manuala Obsługi Turysty przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników jednostek IT. Podczas szkoleń informatorzy turystyczni zdobyli wiedzę, m.in. z zakresu obsługi turysty przy udziale systemu informatycznego. Oprócz szkoleń merytorycznych pracownicy punktów IT uczestniczyli w wizytach studyjnych, aby lepiej poznać zabytki i atrakcje turystyczne regionu.

Szkolenia dla pracowników IT prowadzone są na bieżąco, zarówno z zakresu merytorycznego, jak również informatycznego.


MSIT, certyfikacja!
 

Proces certyfikacji obejmuje, m.in. ocenę zakresu usług dostępnych w danym punkcie IT oraz jakości obsługi turystów. Celem certyfikacji jest, aby w całym regionie wszystkie jednostki IT w ramach MSIT pracowały według jednolitych, wysokich standardów obsługi turysty. Certyfikacja punktów MSIT prowadzona jest 1 raz w roku. Opiera się na systemie gwiazdkowym od 1 do 4. Jednostkom IT spełniającym określone wymagania są nadawane odpowiednie kategorie (od 1 do 4, w miarę spełniania większej liczby kryteriów). Kategorie są nadawane na czas nieokreślony, przy czym 1 raz w roku dokonywana jest ocena spełniania kryteriów danej kategorii. Należy pamiętać, iż kategoryzacja nie jest nadawana nieodwołalnie. Zespół ds. Kategoryzacji IT, działający przy Małopolskiej Organizacji Turystycznej może zredukować poziom kategorii, jak również ją podnieść. Certyfikacja jednostek IT w ramach MSIT jest potwierdzona certyfikatem jakości, ważnym 1 rok.

 

Infokraków, ul. Powiśle, Infokraków, Pawilon Wyspiańskiego, Tarnów, Wadowice, Oświęcim, Zakopane, Nowy Sącz

InfoKraków ul. Jana, InfoKraków Sukiennice, InfoKraków ul. Szpitalna, Myślenice, Olkusz, Miechów, Dąbrowa Tarnowska, Sucha Beskidzka, Chrzanów, Poronin, Rabka-Zdrój, Krynica-Zdrój, Limanowa, Biecz

 

Trzebinia, Wygiełzów, Witów, Biały Dunajec, Białka Tatrzańska, Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska, Sękowa, InfoKraków, ul. Józefa, Wiśniowa, Dobczyce, Tuchów, Bochnia, Andrychów

InfoKraków Balice, Wieliczka, Ochotnica Dolna

 

MSIT, odkryj Małopolskę!
 

W trakcie realizacji projektu MSIT przeprowadzono kampanie produktowe promujące nowo powstały produkt turystyczny, czyli Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT).

Odkryj Małopolskę, hasło promujące Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) stanowiło zaproszenie do wizyty w naszym regionie. MSIT to klucz, który pozwoli na odkrycie najpiękniejszych zakątków Małopolski. Przygotowana kreacja do kampanii promocyjnej MSIT była nowoczesną formą przekazu, symbolizującą dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu. Kampania objęła działania PR-owe, podejmowane zarówno offline, jak i online, przy wykorzystaniu mediów tradycyjnych (prasa, radio, TV) oraz Internetu (portale informacyjne, branżowe, społecznościowe), wizyty studyjne dziennikarzy oraz branży turystycznej. Kampanię wsparł outdoor (billboardy, citylighty, plakaty), który swym zasięgiem objął całe Województwo Małopolskie.

Kampanie promocyjne Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej

Kampania pod hasłem Odkryj Małopolskę odbyła się w terminie 15.10.2011 r.-15.11.2011 r., objęła swym zasięgiem Małopolskę, miała następujące cele:
Cele wizerunkowe:

  • Wykreowanie wizerunku produktu MSIT tożsamego z Małopolską
  • Umocnienie marki Małopolski jako atrakcyjnego regionu turystycznego, posiadającego innowacyjny i zintegrowany system informacji  turystycznej
Cele informacyjne:
  • Informacja na temat produktów turystycznych Małopolski
  • Promocja punktów IT w ramach MSIT 
  • Promocja źródeł finansowania projektu MSIT 
Cele produktowe:
  • Zaproszenie grupy docelowej do korzystania z oferty Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej i zapoznanie z ofertą turystyczną Małopolski
  • Kreowanie punktów IT w ramach MSIT jako źródła rzetelnej informacji na temat Małopolski i jej oferty turystycznej

Kampania pod hasłem Jesteśmy gotowi odbyła się w terminie 16.04.2012r.-31.04.2012r., obejmowała outdoor  w  Małopolsce  (Kraków,  Tarnów, Zakopane)  oraz  w  miastach,  gdzie w czerwcu odbyły się rozgrywki EURO 2012 (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław). Kampanię bilbordową   wsparła   reklama  na  prestiżowych  nośnikach  INFOSCREEN w warszawskim metrze. Kampania kwietniowa dała sygnał o gotowości MSIT do profesjonalnej obsługi gości odwiedzających Małopolskę.

Kampania pod hasłem WAY TO GO! Małopolska, Kraków Dobrze trafisz! odbyła się w terminie 01.06.2012r.-30.06.2012r., zasięgiem swym objęła Małopolskę, Kraków, Warszawę, Gdańsk, Poznań, Wrocław, celem kampanii była promocja Regionu za pomocą Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w momencie największego zainteresowania Polską wywołanego organizacją EURO 2012.

 

Od 2013 r. corocznie prowadzone są kampanie promocyjne MSIT, które z jednej strony stanowią kampanie wizerunkowe promujące Województwo Małopolskie, z drugiej zaś strony są kampaniami produktowymi, sprzedającymi narzędzie do promocji jakim jest MSIT.

Dotychczas zrealizowane kampanie:

2013 r. – kampania promocyjna pn. „Zwracamy uwagę na Małopolskę” 

2014 r. – kampania promocyjna pn. „Graj w Korale!”

 

 

2015 r. – kampania promocyjna „Małopolska pasuje do Ciebie”

Puzzle