Jurgów

Szałasy na polanie
Dedina, z ktorej pochádzala matka kňaza Józefa Tsichnera a v ktorej on ako dieťa trávil prázdniny. „Tam som sa naučil goralskú reč a zvyky“ vravel po rokoch o Jurgowe, ktorý sa nachádza 18 km od Łopusznej.

Vzorom bol pre neho dedko Sebastian Chowaniec, o ktorom písal, že mal v sebe veľký pokoj, dištanc od sveta, schopnosť pochopiť ľudí. Veľmi si vážil aj uja Sebastiana Chowańca – najmladšieho maminho brata. Jurgów je malou dedinkou nachádzajúcou sa v tatranskom okrese. Bol založený v roku 1546. Počas svojich dejín sa nachádzal pod vládou rôznych monarchov. Môžeme tu nájsť pamiatkový drevený kostol, starú drevenú sedliacku chalupu, ktorá teraz slúži ako múzeum. V Jurgowe sa nachádza aj neustále fungujúca píla poháňaná vodou. Jurgów bol v minulosti dedinou technicky veľmi pokročilou. Okrem píly sa tu nachádzali tri mlyny, tzv. folusz, čiže závod vyrábajúci súkno a vodná elektráreň. Všetko bolo poháňané vodou z rieky Białky alebo zo špeciálne pripraveného kanálu „Przykopa“, ktorý bol vykopaný na poháňanie vyššie uvedených objektov. Do dnešného dňa, žiaľ, všetky nepretrvali. Vzhľadom na unikátnu polohu je turistickou obcou, a preto počet turistov v letnej, ale aj v zimnej sezóne často prevyšuje počet obyvateľov. Jurgów priťahuje turistov taktiež mnohými zaujímavými pamiatkami. Najstaršou pamiatkou je kostol postavený z jedľového dreva zasvätený sv. Sebastiánovi a Matke Božej Ružencovej. Vedľa kostola stojí murovaná zvonica postavená v roku 1881. Na rozvetvení ciest stojí typické jurgovské hospodárstvo „Hospodárstvo Sołtysových“ z roku 1861 – pobočka Tatranského múzea v Zakopanom, v ktorej sa nachádzajú zaujímavé exponáty, ktoré boli v minulosti Jurgovčanmi používané deň čo deň. Na poľane „Pod Okólne“, nad riekou Białkou, neďaleko hranice sa rozprestiera skupina pastierskych salašov, ktoré sa v takomto počte nevyskytujú nikde inde. V súčasnej dobe sú však iba zriedkavo využívané. 

Multimédiá