Bane

Kaplica z obrazami i krzyżami w kopalni soli.
Cestu k nim vyznačujú nadstavby štôlní. Nie sú ony síce v malopoľskej krajine populárne, ale pri návšteve Bochni a Wieliczky je možné nadobudnúť dojem, že sa tu niečo deje. Dejiny týchto miest sa totižto spájajú s ťažbou suroviny, bez ktorej by sme si dnešný život nemohli predstaviť, čiže soľ. Soľ vznikla pred 15 miliónmi rokov na severnom predpolí Karpát. Vtedy sa z tam existujúceho mora vyparovala voda v podmienkach horúcej a suchej klímy a látky v nej rozpúšťajúce sa podliehali usadzovaniu. Potom boli následkom nasúvajúcich sa od juhu Karpát zhrňované a premiestňované k severu. Ťažba tohto ložiska sa začala už v neolite, ale obrovský vplyv na jej neskoršiu podobu mala Kinga – žena Boleslava Hanblivého v XIII. storočí. Podľa legendy bol v tunajšej vyťaženej soľnej hrude nájdený prsteň, ktorý bol predtým hodený do jednej z uhorských baní. Stáročná ťažba soli zanechala po sebe kilometrami tiahnuce sa chodníky a komory vyplnené vzduchom a s priaznivým pôsobením na organizmus. Spomeňme si len, že táto vzácna – svetom uznávaná a mnohonásobne odmeňovaná – skutočnosť sa nachádza priamo pod nohami.

Multimédiá