Olkuskie Szlaki Rowerowe

Zdjęcie ukazujące Olkuski Rynek Główny. Na pierwszym planie fontanna, w tle zabytkowe kamienice.
Szlaki rowerowe Miasta i Gminy Olkusz dają możliwość poznania walorów przyrodniczych, krajoznawczych i historycznych terenów wokół Olkusza.

Ciekawostką jest czarny, rowerowy Szlak Kordonu Granicznego tworzący pętlę o długości 20 km. Jego południowy fragment biegnie dawną granicą zaborów rosyjskiego i austriackiego, a przy szlaku zachowały się resztki dawnych strażnic granicznych. Z kolei liczący 38 km niebieski Okrężny szlak rowerowy łączy najciekawsze atrakcje historyczne i przyrodnicze gminy, jak ruiny zamku w Rabsztynie, Januszkową Górę, czy źródła rzeki Sztoły. Żółty szlak wokół Januszkowej Góry liczący 4 km, umożliwia objechanie jej, jednego z najbardziej malowniczych jurajskich wzniesień. Zielony szlak rowerowy Wschodni w powiązaniu z niebieskim szlakiem Okrężnym tworzy pętlę o długości 19 km. Uzupełnieniem głównych szlaków są cztery szlaki łącznikowe. Przez teren gminy Olkusz przebiega jeden z najpopularniejszym szlaków rowerowych w Polsce, czyli czerwony Rowerowy Szlak Orlich Gniazd łączący Kraków z Częstochową. Korzystając z tego szlaku oraz olkuskich szlaków miejskich turysta ma możliwość samodzielnego zaplanowania dłuższych lub krótszych wycieczek rowerowych w okolicach Olkusza.

Multimedia