Szlak geoturystyczny - Skały

Skały wapienne.
Tkwią w otoczeniu odniepamiętnych czasów. Są zatem niewzruszonymi świadkami przemijającychwydarzeń. Jednak zapytane, nie wykrztuszą z siebie żadnego słowa. Nie oznaczato jednak, że skały nie mają nic do przekazania...
Skalne ostańce Małopolski najczęściej zbudowane są z wapieni, które powstawały w płytkim i ciepłym morzu przed ok. 150 milionami lat. Wówczas na jego dnie w wyniku działalności organizmów bentonicznych dochodziło do wytrącania się węglanu wapnia i powstawania na nim wyniesień – tzw. budowli węglanowych. Z czasem morze ustąpiło, a ruchy górotwórcze mające miejsce przed ok. 20 milionami lat uformowały kolejne wzniesienia i obniżenia (rowy oraz zręby) oddzielone systemami uskoków. Ostateczne formowanie ostańców przypadło rzekom, które wypłukiwały miękki materiał, pozostawiając ten bardziej odporny utworzony na dawnym morskim dnie.Rejonami bogatymi w skalne ściany są przede wszystkim północno-zachodnie okolice Krakowa, jak również i sama stolica Małopolski. Charakteryzują się one białą i szarą barwą, wysoką deniwelacją względem otoczenia, a także niesamowitymi widokami rozciągającymi się z ich szczytów, pozostawiającymi niezapomniane wrażenia...