św. Jan Kanty

Pomnik świętego Jana Kantego
Ksiądz i profesor Akademii Krakowskiej pochodzący z Kęt (1390–1473) jest patronem m.in. Polski, archidiecezji krakowskiej, Krakowa i Kęt, gdzie znajduje się poświęcone mu sanktuarium. Słynął z pobożności i pracowitości, zachęcał do częstego przyjmowania komunii świętej. Beatyfikowany w 1680 r., a w XVIII w. kanonizowany, został pochowany w kościele św. Anny w Krakowie. Jego wspomnienie przypada na 20 października.