Facebook link

Obiekt - VisitMalopolska

Spichlerz podworski Ryglice

Sýpka v Rygliciach

widok na bryłę spichlerza dworskiego w Ryglicach
33-160 Ryglice Turistický región: Pogórza
tel. +48 146541083
Sýpka v Rygliciach je datovaná na rok 1757 a je najstarším objektom tohto typu v regióne. Budova sýpky patrila k dvorskej a parkovej skupine, ktorej majiteľom v dávnych časoch bol gróf Walenty Ankwicz.
Sýpka plnila funkciu hospodárskeho zázemia murovaného kaštieľa a v rámci skupiny sa nachádzal aj hospodársky kravín z konca 17. st., ako aj dva rybníky. Budova bola vykonaná z dreva, v zrubovej konštrukcii, s murovanou prednou stenou z južnej strany, jednoposchodová a nepodpivničená s neobhospodáreným podkrovím. Najväčšou historickou hodnotou objektu je v súčasnej dobe nepochybne, okrem stien budovy, orámovanie okolo dverí nachádzajúce sa v severnej časti prednej fasády, na ktorom je viditeľný nápis s nasledujúcim obsahom: „DIE 21 MAJI ANNO DOMINI 1756”. V roku 1978 bola sýpka zapísaná do registra pamiatok s registračným číslom A-161. Približne po 20 rokoch bola odovzdaná do vlastníctva obce Ryglice.