Facebook link

Obiekt - VisitMalopolska

Jaskinia Ciemna

Jaskyňa Ciemna

Figury Neandertalczyków wśród jurajskich skał
Ojców Turistický región: Jura Krakowsko- Częstochowska
Predstavuje súčasť bývalého systému komôr a chodieb s celkovou dĺžkou 230 m. Jej úvodná komora je najväčšia známa jaskynná sála na území Krakovsko-čenstochovskej jury.
Má chudobnú kvapľovú výzdobu, jej väčšina bola zničená v 19. stor. Radí sa medzi najhodnotnejšie archeologické lokality v Poľsku – našli sa tu napr. pazúrikové nástroje z doby pred asi 120 000 rokmi. Boli v nej tiež objavené kostrové pozostatky jaskynného medveďa a rosomáka.