Facebook link

Centrum kultúry Krynica-Zdrój - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Centrum Kultury Krynica-Zdrój

Centrum kultúry Krynica-Zdrój

Duży budynek i rabaty z kwiatami przed nim.
Piłsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 184710750
fax. +48 184710755
Centrum kultúry v Krynici-Zdróji je príspevková kultúrna inštitúcia pôsobiaca vo forme kultúrneho domu, kina, orchestra, umeleckej školy a umeleckej galérie.
Cieľom centra je vyvíjanie viacsmernej činnosti v oblasti rozvoja a šírenia kultúry medzi obyvateľmi obce a osôb zdržujúcich sa na jej území.