Facebook link

Prírodná expozícia ONP - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Ekspozycja przyrodnicza Ojcowskiego Parku Narodowego

Prírodná expozícia ONP

Duży biały budynek.
32-047 Ojców
Prírodná expozícia Ojcowského národného parku sa nachádza v bývalom hoteli „Pod Łokietkiem” (U Lokietka) v Ojcowe. Prehliadka expozície začína v premietacej sále projekciou dvoch filmov realizovaných v technológii 3D, z ktorých jeden predstavuje tvorbu údolia Prądniku od doby vrchnej jury po súčasnosť, a druhý ukazuje Ojcowský národný park. Po projekcii návštevníci prejdú do výstavných sál, ktorými ich sprevádza sprievodca.

Prvá sála je venovaná geologickým otázkam. Môžete tu vidieť napr. stĺp prezentujúci geologický prierez regiónom Ojcowa, početné geologické a paleontologické exponáty z oblasti parku a v nich nachádzané otlačky a odliatky jurských zvierat. V miestnosti na poschodí bol rekonštruovaný interiér jaskyne. Počujeme tu vodu kvapkajúcu zo stropu a zvuky vydávané netopiermi, a sprievodca vysvetľuje problematiku spojenú s tvorbou jaskýň a ich kvapľovej výzdoby a predstavuje históriu osídlenia územia súčasného parku prehistorickými ľuďmi. Ďalšia sála predstavuje maketu Ojcowského národného parku spoločne so susednými územiami v mierke 1:2000. Prezrieť si tu možno vo vitrínach sa nachádzajúce pozostatky mamuta a jaskynného medveďa a archeologické pamiatky spojené s prítomnosťou človeka na tomto území staré viac ako 120 tisíc rokov. V ďalšej časti expozície nás čakajú pamiatky zhromaždené po profesorovi Władysławovi Szaferovi, ktorý bol jedným z iniciátorov vytvorenia Ojcowského národného parku. Hlavnú časť prírodnej expozície tvorí sála s diorámou ukazujúcou tri pre park charakteristické prostredia spoločne s vybranými zástupcami rastlín a zvierat. 


Návštevníci majú k dispozícii tiež 6 infokioskov inštalovaných v objekte, vďaka ktorým si môžu rozšíriť svoje vedomosti o parku alebo poslať virtuálnu pohľadnicu priateľom.