Facebook link

Kostol Narodenia sv. Jana Krstiteľa Lanckorona - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela Lanckorona

Kostol Narodenia sv. Jana Krstiteľa Lanckorona

Duży murowany kościół widziany z góry.
ul. św. Jana 5a, 34-143 Lanckorona Turistický región: Beskid Mały i Makowski
tel. +48 338763577
Kostol v Lanckorone bol založený kráľom Kazimírom Veľkým v prvej polovici 14. storočia, ale jeho súčasný vzhľad sa od toho pôvodného líši.
Svätostánok bol zničený v podobe švédskej potopy a barskej konfederácie. Bol tiež niekoľkokrát prestavovaný. Počas návštevy kostola v ňom stojí za pozornosť neskororenesančný hlavný oltár s obrazom Kristovho krstu a nazrite do ružencovej kaplnky, pristavenej k lodi na začiatku 18. storočia, kde sa nachádza barokový oltár s obrazom Madony. Na vonkajšej stene presbytára v minulom storočí vznikla maľba predstavujúca Golgotu. Kostol sa nachádza v centre obce. Pri prechádzke kúzelnými lanckoronskými uličkami určite stojí za návštevu.