Facebook link

Kostol zasvätený Narodeniu Najsvätejšej Panny Márie v Jodłowniku - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół Narodzenia Naświętszej Marii Panny Jodłownik

Kostol zasvätený Narodeniu Najsvätejšej Panny Márie v Jodłowniku

Drewniany kościół z niską wieżą i dachem krytym gontem. Wokół świątyni alejka wyłożona kamieniem, trawnik i kilka drzew.
Jodłownik 27, 34-620 Jodłownik Turistický región: Gorce i Beskid Wyspowy
tel. +48 183321080
Pomocný kostol Narodenia NPM v Jodłowniku vznikol v roku 1585 z nadácie Przecława Niewiarowského.
V II. pol. XVIII. st. bol obnovený a celkovo vybavený. Loď a presbytérium pokrýva spoločná šindľová sedlová strecha do T s väzbovo-spojovacou konštrukciou. Rokoková polychrómia na strope lode je datovaná na II. pol. XVIII. st. a predstavuje Korunovanie Matky Božej. Časť barokového vybavenia zo XVII. a XVIII. st. sa v súčasnosti nachádza v susednom farskom kostole. V kostole sa nachádza pekná neskororenesančná kazateľnica z konca XVI. st., ako aj drevená krstiteľnica z roku 1915. Oplatí sa v okolí navštíviť! Horské pásma: Ciecień (835 m n. m.), Książa (649 m n. m.) a Grodzisko (618 m n. m.). Na Grodzisku sa zachovali zvyšky obranného hradu existujúceho už v časoch panovania Piastovcov, ktoré boli pravdepodobne zbúrané Tatármi. V okolí Jodłownika sa nachádza Hora Kostrza (719 m n. m.) s charakteristickým tvarom viditeľným z Wieliczky. V bukovom lese zarastajúcom vrchol sa nachádza sídlisko paprade „Jazyka jelenieho“, ktoré je v Európe unikátom.