Facebook link

Kostol zasvätený sv. Kataríne v Sromowciach Niżnych - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół św. Katarzyny Sromowce Niżne

Kostol zasvätený sv. Kataríne v Sromowciach Niżnych

Drewniany kościół z zewnątrz.
ul. Kościelna, 34-443 Sromowce Niżne Turistický región: Pieniny i Spisz
tel. +48 182628650
Kostol sv. Kataríny v Sromowciach Niżných vznikol pravdepodobne v roku 1513, na konci 80. rokov XX. st. bol postavený nový, murovaný kostol, ktorý prevzal funkciu farského kostola.
Kostol je založený na zrubovej konštrukcii a zvislom debnení s lišťami. Loď a presbytérium majú rovnakú šírku a sú pokryté jednoliatou, šindľovou, sedlovou strechou do T. Stropy vo vnútri sú ploché. Vzácnou pamiatkou je gotický triptych z konca XIV. st. s kópiou sochy Matky Božej s Dieťaťom. Dva krídla triptychu z XV. st. a gotická drevená krstiteľnica zo XVI. st. boli prenesené do nového kostola.