Facebook link

Kostol zasvätený sv. Vojtechovi a Matke Božej Bolestnej v Modlnici - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół św. Wojciecha i MB Bolesnej Modlnica

Kostol zasvätený sv. Vojtechovi a Matke Božej Bolestnej v Modlnici

Niski, prosty drewniany kościół bez wieży, stojący wśród drzew.
ul. św. Wojciecha 83, 32-085 Modlnica Turistický región: Jura Krakowsko- Częstochowska
tel. +48 124192015
Farský kostol sv. Vojtecha a Matky Božej Bolestnej v Modlnici vznikol v roku 1553. Pôvodne bol kostol postavený na pôdoryse kríža, ale už v roku 1622 bolo severné rameno nahradené murovanou, renesančnou hrobovou kaplnkou rodiny Kucharských a drevená sakristia bola zmenená na murovanú.
Pozornosť sa oplatí obrátiť na gotické portály ozdobené tzv. oslími chrbtami. V interiéri kostola je možné obdivovať renesančnú polychrómiu z roku 1562 a taktiež ornamentálnu a figurálnu polychrómiu interiéru kaplnky datovanú na pol. XVII. st. K vybaveniu chrámu patria o. i. oltáre zo XVII. st. V hlavnom oltári sa nachádza gotický obraz Matky Božej s Dieťaťom.