Facebook link

Farské múzeum Jana Wnęku v Odporyszowe - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Muzeum Parafialne im. Jana Wnęka Odporyszów

Farské múzeum Jana Wnęku v Odporyszowe

Rzeźby
Odporyszów, Plac Kościelny 1, 33-240 Żabno
tel. +48 146456984
Pobočka Diecézneho múzea v Tarnowe, sa nachádza pri kostole zasvätenom Očisteniu Najsvätejšej Panny Márie.
V múzeu sa nachádza expozícia so sakrálnymi zbierkami, sochami a pamiatkami po vzácnom ľudovom sochárovi a konštruktérovi – Jánovi Wnękovi. Sú tu o. i. scény Zvestovania, Narodenia a ukrižovania Krista s mnohými postavami. V kaplnke Ogrojec (Getsemanská záhrada) sa nachádza 12 iných sôch (o. i. Kristus v Getsemanskej záhrade), 5 basreliéfov (o. i. Pieta) je umiestnených v kaplnkách – zastaveniach Siedmych bolestí Matky Božej na dávnom cintoríne pre cholerikov. O Jánovi Wnękovi pripomína drevený dvojmetrový pomník vykonaný M. Pajorom.