Facebook link

Panieńskie Skaly (Krakov, Las Wolski) - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Panieńskie Skały Las Wolski

Panieńskie Skaly (Krakov, Las Wolski)

Fragment Lasu Wolskiego, wąwóz ze skałami
Skupina skál, ktorá je chránená ako rezervácia, sa nachádza v oblasti pásma Sowińca, s kulmináciou týčiacou sa takmer 150 m nad krakovské Hlavné námestie.
Tvorí tiež časť tiesňavy so strmými stenami, ktorej dno leží asi 30 m pod ich korunou. Skladajú sa z vápenca, silne sa na nich podpísala erózia – oblé tvary a jamky sú výsledok krasových procesov a praskliny hromadných pohybov, ktoré viedli k tomu, že sa časti skalných blokov zvalili na dno rokle.