Facebook link

Déciova vila Krakov - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Willa Decjusza Kraków

Déciova vila Krakov

Willa Decjusza
ul. 28 lipca 1943 17a, 30-233 Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 124253638
Bolo to miesto intelektuálnych sporov, oddychových a kultúrnych stretnutí. Déciova vila na Woli Justowskej v Krakove, postavená sekretárom kráľa Žigmunda Starého, je jedným z najkrajších príkladov renesančnej rezidenčnej architektúry v Poľsku. Tvorca vily bol intelektuál, človek rešpektovaný a známy veľkých európskych humanistov. Justus Ľudovít Decius, ako sa tento Alsasan v Poľsku nazýval, sa v tom čase stal jedným z najvplyvnejších ľudí na svete.

Vila bola postavená v roku 1535 talianskymi staviteľmi a jej vzorom boli v tej dobe módne európske domy z okolia Florencie a Ríma. Palác mal búrlivú históriu, pretože počas prvej svetovej vojny v ňom boli vojenské kasárne a v priebehu druhej svetovej vojny tam bolo sídlo nemeckej polície. Po vojne sa zmenil na oddelenie liečby tuberkulózy a potom sa rozpadol. Dnes je zrekonštruovaná Déciova vila sídlom rovnomenného združenia ľudí s vášňou, ktorí chcú chrániť kultúrne dedičstvo. V paláci sa nachádza vydavateľstvo, konajú sa tu početné konferencie, stretnutia, plesy a kultúrne festivaly. Začiatkom roka 2019 bola v historickom palácovom komplexe Déciovej vily zriadená nová mestská inštitúcia uznesením krakovskej mestskej rady – Inštitútu kultúry Déciova vila. Inštitút vytvára multidimenzionálny priestor, ktorý prispieva k integrácii a rozvoju obyvateľov Krakova prostredníctvom medzinárodnej výmeny osvedčených postupov, podpory otvorenosti a tvorivosti, ako aj neustálych vzdelávacích aktivít. Projekty inštitútu majú spoločného menovateľa – kultúrne dedičstvo, ktoré je nerozlučne spojené s Krakovom a renesančnou Déciovou vilou. Déciova vila je vo vybrané dni v týždni otvorená aj pre návštevníkov. Palácový a parkový komplex v súčasnosti zahŕňa budovu Déciovej vily a dve prístavby, ako aj okolitý park.