Dąbrowa Tarnowska

Wnętrze dużej murowanej synagogi z ekspozycją.
PrvíŽidia sa zjavili v Dąbrowie Tarnovskej v 16.storočí. Rozvoj mestečkapriniesol intenzifikáciu židovského osadníctva. V polovici 13.storočia tu bývalo147 židovských rodín. V tamojšej dobe sa Židia zaoberali výrobou pitnéhomedu, vodky, obchodom a remeselníctvom. Židovská komunita sa izolovalaa zoskupovala sa pri vlastných strediskách akými boli napríklad židovskéškoly. Koniec 1. svetovej vojny bol časom kedy došlo k pogromu židovskéhoobyvateľstva, v dôsledku čoho sa populácia Židov značne zmenšila. Počas 2.svetovej vojny v meste existovala geto, kam boli deportovaní občaniažidovského pôvodu. V roku 1942 Židia, ktorí tam bývali boli deportovaní dovyhladzovacieho tábora v Bełżcu. Po oslobodení mesta sa zistilo, žeprežilo iba 150 Židov, z čoho väčšina po vojne emigrovala. V roku2005 zomrel posledný predstaviteľ židovského národa, ktorý býval v DąbrowieTarnovskej. V súčasnosti medzi atrakcie mesta patrí synagóga, ktorá plníúlohu Strediska stretnutia kultúr.

Multimédiá