Jak nas rozpoznać?

Duże zielone kwadraty ułozone w stoisko wystawiennicze.

Spójny system wizualny to podstawowe narzędzie służące kreowaniu marki MSIT.
System Identyfikacji Wizualnej określa zasady używania logo MSIT, oznakowania zewnętrznego jednostek IT, oznakowania turystycznego regionu, wyposażenia, ubioru pracowników.
Zgodnie ze standardami MSIT oraz identyfikacją wizualną systemu, wszystkie jednostki IT funkcjonujące w ramach MSIT odznaczają się jednorodną aranżacją wnętrz i wyposażeniem, stanowiąc rozpoznawalny element marki MSIT.
Jednostki IT w ramach MSIT zlokalizowane są w miejscach łatwo dostępnych dla turystów, w centrach miast lub obok atrakcji turystycznych regionu. Dla wszystkich jednostek IT przygotowano ponad dwumilionowy nakład materiałów informacyjno-promocyjnych w jednakowej szacie graficznej, opatrzony logo MSIT.

Multimedia