Jaskyne

Ciemne wejście do jaskini na tle jasnych wapiennych skał.
Tma, ticho, strašidelne... Na čo teda vchádzať do skalnej diery, ktorá je bránou vedúcou do takéhoto sveta? Na to, aby sme sa presvedčili o tom, že jaskyne sú v skutočnosti plné pokladov schovaných pred slnečnými lúčmi – fantastických kvapľov, jazierok, ako aj... aby sme sa zoznámili s ich obyvateľmi. Vznik jaskýň sa spája predovšetkým s krasovým procesom. Podliehajú mu hlavne skaly skladajúce sa z uhličitanu vápenatého. Do existujúcich štrbín vteká voda obsahujúca oxid uhličitý. Postupom času podliehajú rozšíreniu, tvoria systém komôr a chodieb. Proces rozpúšťania skál je dlhodobý a trvá dokonca milióny rokov. Opačná reakcia sa vyskytuje, ak roztok krúžiaci v takýchto štrbinách je nasýtený; vtedy sa totiž z neho vylučuje skôr rozpustený uhličitan vápenatý, čo vedie k vzniku kvapľov. V Malopoľsku bolo objavených niekoľko tisíc jaskýň, ale dĺžka väčšiny z nich nepresahuje 100 m, a iba niekoľko z nich je prispôsobených pre turistický ruch – boli vybavené umelým osvetlením a špeciálne pripravenou trasou. Je ich možné stretnúť v Krakovsko-čestochovskej jure, ako aj v Tatrách; najzreteľnejšie ukazujú to, čo má svet jaskýň k dispozícii – svet, ktorý je dostupný iba po náležitej príprave.

Multimédiá