Józef Wodzicki

Makieta Bitwy pod Racławicami
(okolo 1750-1794)

- generálmajor korunnej armády. V rokoch 1770-1776 slúžil v saskej armáde. Potom sa v poľskej armáde stal brigádnikom v Korpuse Kadetov vo Varšave. Na Sneme o rozdelení v roku 1775 bol povolaný do Korunnej armádnej komisie. Bol pobočníkom kráľa Stanislava Augusta. V roku 1788 sa stal rytierom Rádu svätého Stanislava. Bol účastníkom na poľsko-ruskej vojne v roku 1792 ako šéf 2. Pešieho korunného pluku v litovskej kompánii. Aktívne sa zúčastňoval na povstaleckých prípravách v roku 1794. Bol svedkom prísahy Tadeusza Koścuszku na krakovskom námestí. Po tom ako Tadeusz Kościuszko roznietil povstanie, okamžite sa k nemu pridal. Padol v boji pod Szczekocinami následkom zásahu gule z dela. Je pochovaný v kostole Kapucínov v Krakove.