Krakov

Katedra wawelska.

V Krakove sa  nachádza mnoho miest spojených s pápežom Wojtylom. Oplatí sa spomenúť hlavne Palác krakovských arcibiskupov pri Franciszkańskej ulici. Tu býval počas svojej služby biskupa v Krakove, ale aj ako špeciálny hosť - pútnik prichádzajúci navštíviť svoju vlasť už ako Ján Pavol II. Svoje slávne rozhovory s mládežou viedol po večeroch práve z okna tohto paláca. Ešte pred tým ako sa pápež presťahoval na Franciszkańsku ulicu, najprv ako kňaz a potom ako svätiaci biskup, v rokoch 1953-67 býval na jednej z najkrajších ulíc v Krakove: Kanoniczej ulici. Dnes sa tu nachádza Múzeum krakovskej arcidiecézie, v ktorom sa nachádzajú o. i. pamiatky spojené s osobou Svätého Otca. Návštevníkom je sprístupnená aj izba, v ktorej budúci pápež býval. Jedným z predmetov sú v tejto miestnosti lyže, pretože Karol Wojtyla aj po výbere na stolicu Petrovu zbožňoval jazdiť po zasnežených horských svahoch.
Hneď nad Kanoniczou ulicou sa týči hrad a katedrála na Wawely. Katedrála s bazilikou sv. Stanislava biskupa a mučeníka a sv. Václava bola miestom, kde Karol Wojtyla viedol sv. primičnú omšu (v románskej krypte sv. Leonarda). Taktiež na tomto mieste prijal vysviacku na biskupa a uskutočnil ingres ako nový krakovský arcibiskup a ako pápež „svoju“ katedrálu navštívil sedemkrát. Dôležitým bodom na mape Krakova, ktorý je s osobou Karola Wojtylu spojený, sú aj krakovské Blone, na ktorých sa uskutočnilo mnoho pápežských sv. omší. Miesto, na ktorom bol oltár stavaný, pripomína veľký balvan.


Multimédiá