Łatwy Dostęp do Informacji

Kobieta spoglądająca na tablicę z mapą terenu.

 

MSIT, kierunek Małopolska!

MSIT to również oznakowanie turystyczne ułatwiające poruszanie się po Małopolsce i odkrywanie jej najpiękniejszych zakątków.
 

W ramach projektu w regionie zamontowano:

  • 69 tablic informacyjnych zlokalizowanych przy głównych atrakcjach turystycznych regionu
  • 18 tablic informacyjnych zlokalizowanych na parkingach przy drogach krajowych
  • 164 turystyczne znaki drogowe kierujące do najważniejszych atrakcji turystycznych Regionu
  • 111 turystycznych znaków drogowych kierujących do obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – samochodowy szlak turystyczny „Małopolska Trasa UNESCO” 

W ramach rozbudowy MSIT poszerzono samochodowy szlak turystyczny „Małopolska Trasa UNESCO” o dodatkowych 88 turystycznych znaków drogowych kierujących do obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

MSIT, poczytaj o Małopolsce!

W każdym punkcie Informacji Turystycznej dostępne są nieodpłatnie, różnorodne wydawnictwa w różnych wersjach językowych promujące ofertę turystyczną Małopolski w tym mapy turystyczne województwa. 

W ramach realizacji projektu MSIT opracowanych zostało 18 tytułów wydawniczych w 7 wersjach językowych (PL, EN, DE, ES, IT, FR, RU) w łącznym nakładzie blisko 2 500 000 egzemplarzy. 

Wydawnictwa są na bieżąco aktualizowane i dodrukowywane.

MSIT, przyjazny dla niepełnosprawnych!

W największych jednostkach IT  (Kraków, Oświęcim, Wadowice, Nowy Sącz, Zakopane, Tarnów) utworzone zostały specjalne stanowiska dla osób niepełnosprawnych wyposażone w specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu osoby niepełnosprawne mogą samodzielnie przeglądać lub pobierać interesujące je materiały np. w postaci wydruków lub nagrań MP3.  

We wszystkich jednostkach IT dostępne są specjalne wydawnictwa o Małopolsce przeznaczone dla osób niewidomych i słabo widzących. Te unikatowe materiały przygotowano w Brajlu. Dostępne są również płyty CD, na których znajdują się pocztówki głosowe, ze specjalnymi nagraniami o charakterze binauralnym, dające iluzję bycia i poruszania się w nagrywanej przestrzeni. Dla osób słabo widzących powstał „Katalog Największych Atrakcji Turystycznych Małopolski” w druku powiększonym.  
Był to pierwszy tego typu projekt na skalę europejską, który umożliwił osobom niewidomym i słabo widzącym, poznawanie przestrzeni oraz największych atrakcji turystycznych Małopolski.

MSIT, dostępny całą dobę! 

Regionalny portal turystyczny visitmalopolska.pl to źródło rzetelnych i aktualnych informacji turystycznych o Małopolsce. Visitmalopolska.pl łączy lokalne portale turystyczne partnerów projektu oraz istniejące serwisy z turystyczną ofertą Małopolski. 

Jeden adres – jedno źródło Informacji!

Dla turystów szukających informacji o Małopolsce dostępna jest również sieć całodobowych infiokiosków zlokalizowanych w 16 miastach Małopolski: w Krakowie, Tarnowie, Wadowicach, Oświęcimiu, Zakopanem, Nowym Sączu, Olkuszu, Miechowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Chrzanowie, Poroninie, Nowym Targu, Rabce-Zdroju, Krynicy-Zdroju, Limanowej oraz Bieczu. 

 MSIT, zintegrowany system cyfrowy!

Jednostki IT w ramach MSIT połączył system informatyczny służący do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych turystycznych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Dzięki temu informatorzy w punktach IT mają pełny dostęp do wspólnych baz danych, które są na bieżąco aktualizowane i wzbogacane. System umożliwia również na zbieranie danych dotyczących ruchu turystycznego w Małopolsce.