Geologické múzeá

Gabloty z kamieniami.
Niektorý už pri samotnom výraze „náuka“ reagujú ako na jarný peľ a ak k tomu pridáme ešte ďalšie slovo – „geo“, zdá sa, že výsledok je zdrvujúci. Geológia nie je však žiadnou čiernou mágiou. Žiaľ, prvé stretnutie s ňou je vo väčšine aj tým posledným...

Malopoľsko bez geologických atrakcií to je ako keby bolo najlepšie jedlo zbavené korenín poskytujúcich mu záverečnú chuť. Práve vďaka ním vieme, že ďalšia jeho konzumpcia bude príjemnosťou. Aby sme ich však mohli nájsť, potrebná je príslušná príprava. Na začiatku sa je možné veľmi ľahko stratiť v obrovskom množstve procesov (zložiek), príliš nie je jasné, ktorý je za čo zodpovedný. Na pomoc však prichádzajú geologické múzeá. Otvárajú totiž brány do neznámeho sveta, skutočnosť – aj napriek tomu, že je tá istá – sa mení na nepoznanie. Na ceste prechádzame popri nemých skalách, ktoré náhle začnú rozprávať, šum tečúcej vody sa stane pochopiteľný a úkazy vystavené vo vitrínach začnú ukazovať cestu do miest, z ktorých pochádzajú.

Úžasnou kolekciou geologických zbierok sa môžu pochváliť dve krakovské vysoké školy – Banícko-hutnícka akadémia a Jagelonská univerzita, Chrzanów, a taktiež Olkusz. Kto vie, či chvíľa venovaná na ich poznanie nebude začiatkom nového (alebo starého?) záujmu? Začiatkom záľuby – odrazovým mostíkom od sivej reality?

Multimédiá