Voda

Wodospad.
Pri pozorovaní riek je možné mať dojem, že koniec svojej cesty dosahujú tým, že sa bezstarostne vlejú do mora... Ale až výprava proti prúdu po trasách vyznačených malopoľskými vodnými tokmi – o. i. po prahoch vodopádov vedúcich k žriedlu – nám ukáže ich skutočnú tvár. Žriedlo je podľa definície miesto, z ktorého vyviera na povrch podzemná voda. Neskôr majú na ňu vplyv už iba gravitačné sily a odzrkadľuje geologickú stavbu. Mäkké výtvory sú totiž veľmi ľahko vyplachované z okolia a tie viac odolnejšie voči erózii vytvárajú ľahko pozorovateľné formy: prahy, vodopády, skalnaté dná. Kým sa však voda dostane na povrch, podlieha mnohoročnému procesu filtrácie cez skalné vrstvy. Vďaka tomu môže byť obohatená látkami potrebnými pre správne fungovanie organizmu, a taktiež – využívanými na liečenie ochorení. V oblasti výskytu takýchto prameňov boli vybudované kúpele, ktoré z hlbokých skalných vrstiev veľmi často vydobývajú vodu. Malopoľsko sa nachádza na druhom mieste, čo sa týka počtu kúpeľov v krajine. K tomu patria mnohé žriedla rozmiestnené po celom regióne, termálne kúpele vyskytujúce sa na Podhalu, a taktiež... vodopády ukryté pred davmi. Zisťujeme teda, že voda je potrebná nielen pre život, ale aj pre cestovný ruch.

Multimédiá