Facebook link

Rakowický cintorín Krakov - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cmentarz Rakowicki Kraków

Rakowický cintorín Krakov

Grobowiec Jana Matejki w formie kapliczki.
ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 126199900
fax. +48 126199990
Najstaršia nekropola mesta založená v rokoch 1801 – 1802.
V roku 1920 k nej bol pripojený vojenský cintorín (Prandoty) s hrobmi poľských, sovietskych, britských, nemeckých vojakov. Rozprestiera sa na ploche viac ako 42 ha. Je to miesto posledného odpočinku obyvateľov Krakova a zaslúžilých osôb, napr. J. Dietla, L. Rydla, H. Jordana, K. Olszewského, J. Matejku, H. Modrzejewskej, rodiny Estraicherovej, T. Kantora alebo M. Grechutu. Objekt leží na trase „Cestami Jána Pavla II. v Krakove” s ohľadom na to, že sú na cintoríne pochovaná pápežovi rodičia a brat