Facebook link

Spoločné hroby kosynierov, Dziemięrzyce - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Zbiorowe mogiły kosynierów Dziemięrzyce

Spoločné hroby kosynierov, Dziemięrzyce

Dwie mogiły w pobliżu wysokiego drzewa.
32-222 Dziemięrzyce
Na mieste historickej bitky sa nachádzajú dva spoločné hroby hrdinských kosinierov a vojakov kościuszkovho povstania z roku 1794.
Po racławickej bitke boli padlí kosinieri pochovávaní na mieste, na ktorom zahynuli. Mnoho hrobov sa postupom času zatratilo, zachovalo sa z nich iba niekoľko. Okrem iného dva hroby s pamätnými tabuľami a krížami nachádzajúce sa na poliach patriacich k obci Dziemięrzyce.