Facebook link

Múzeum Jagelovskej univerzity Collegium Maius Krakov - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius Kraków

Múzeum Jagelovskej univerzity Collegium Maius Krakov

Colegium Maius
Jagiellońska 15, 31-010 Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 126631501
fax. +48 124222734
tel. +48 124220549
Collegium Maius sa nachádza na súbehu ulíc Św. Anny a Jagiellońska. Ide o najstaršiu univerzitnú budovu v Poľsku.
Ochranu v nej našli staré univerzitné zbierky (umelecké diela a pamiatky) a bohatá zbierka vedeckých prístrojov. Stálu časť expozície tvoria historické interiéry, ako je Libraria (knižnica), Stuba Communis (bývalá jedáleň), pokladnica, izby profesorov, Aula (obsahujúca cennú zbierku maliarstva). Po celú dobu je tiež dostupná interaktívna výstava Štúdium dávne a nedávne. Zbierka vedeckých prístrojov Múzea JU obsahuje viac ako 2000 objektov a zahŕňa exponáty z väčšiny vedných disciplín. Najcennejším exponátom je jagelovský glóbus z doby okolo roku 1508, na ktorom bola po prvýkrát vyznačená Amerika. Zbierky maliarstva zahrňujú viac ako 1400 obrazov – najstarší z nich pochádza z konca 15. storočia, najneskoršie sú súčasné portréty profesorov Jagelovskej univerzity. Múzeum má bohatú zbierku sôch obsahujúcu viac ako tisíc objektov, z ktorých značnú časť predstavujú zbierky stredovekého sochárstva z územia Malopoľska a Sliezska a diela novovekých umelcov, vrátane tých súčasných.

Žiadne objekty vo vybranej kategórii