Facebook link

Skałki Przegorzalskie (Krakov) - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Skałki Przegorzalskie Kraków

Skałki Przegorzalskie (Krakov)

Duży pałac w jasnym kolorze, o dachu pokrytym czerwoną dachówką stoi na wzgórzu.
Kraków
Prírodná rezervácia Skałki Przegorzalskie – úzka, floristická prírodná rezervácia s rozlohou 1,38 ha.
Vynárajú sa na nie príliš rozľahlom fragmente južného úbočia pásma Sowińca. Majú formu niekoľkých skál s takmer zvislými stenami týčiacimi sa do cca 80 m výšky nad úrovňou tadiaľ pretekajúcej Visly. Sú vytvorené z vápenca; vyskytujú sa tu zriedkavé druhy flóry, preto sú chránené. Na ich štíte sa týči tzv. Belweder pochádzajúci z obdobia II. svetovej vojny, ako aj vila Adolfa Szyszko-Bohusza nazývaného Rotunda.