Facebook link

Nástenná maľba Life Osvienčim - Trasa - VisitMalopolska

Späť

Mural Life Oświęcim

Nástenná maľba Life Osvienčim

Mural autorstwa Heiko Klohn znajdujący się przy ul. Bema 8 na elewacji bocznej szkoły powiatowej. Mural przedstawia krzyczącego mężczyznę w średnim wieku z zaciśniętymi powiekami. Z jego ust dobywa się krzyk life ukazany graficznie za pomocą czerwonych liter. Przeważającą kolorystyką muralu są odcienie kolorów stalowych oraz czarnego.
Druh chodníka: tematické
Oświęcim
Je tradíciou, že v Osvienčime známy umelec odhalí ním navrhnutú nástennú maľbu odkazujúcu na tematiku mierového posolstva Life Festivalu Osvienčim, organizovaného nadáciou Peace Festival,
s finančnou podporou mesta Osvienčim.
Nástenná maľba sa nachádza na ulici Bema na bočnej fasáde okresnej školy. Autorom tohto diela je Heiko Klohn, a samotná nástenná maľba vznikla v rámci Tauron Life Festival Oswiecim 2007. Mesto Osvienčim disponuje unikátnou kolekciou monumentálnych malieb na budovách nachádzajúcich sa v rôznych častiach mesta. Väčšina z nich svojou tematikou nadväzuje na propagáciu mieru, narušovania bariér a kultúrnych stereotypov, a tiež odovzdávanie ducha tolerancie.
Prehrať Prehrať