Back

Jura - przez piaski pustyni

Jura - przez piaski pustyni

Jura - przez piaski pustyni
Estimated travel time: 04:00
Scale of difficulty: For intermediates
Length of trail: 36 km
Klucze Tourist region: Jura Krakowsko- Częstochowska
Tourist subregion: Krakowski
Type of route: cycling
Play Play