Back

Szlaki i ścieżki edukacyjne w Krynicy-Zdrój

Szlaki i ścieżki edukacyjne w Krynicy-Zdrój


SZLAKI
Szlak zielony

Z Krynicy – Zdroju przez Przełęcz Krzyżową na Jaworzynę Krynicką (1114m n.p.m.) do wsi Złockie. Czas przejścia ok. 4,5 godz. 

Szlak rozpoczyna się od ulicy Dąbrowskiego za restauracją „Hawana”. Wiedzie on ulicą Zieloną do jej końca. Wchodząc w las, docieramy do Przełęczy Krzyżowej, gdzie zbiegają się szlaki niebieski i żółty. Od przełęczy wciąż zielonym kierujemy się na zachód do Doliny Czarnego Potoku. Dochodzimy do dolnej stacji kolejki gondolowej na Jaworzynę Krynicką – łączny czas przejścia ok. 1 godz. Dalej szlak zielony wraz z czerwonym   doprowadzają do schroniska (kolejne 2 godz.). Stąd dzieli nas tylko 10 min. przejścia na szczyt Jaworzyny Krynickiej. Ze szczytu kierujemy się w kierunku południowym. Trasa wiedzie zalesioną ścieżką, którą dochodzimy do cerkwi we wsi Złockie skąd możemy dojechać autobusem miejskim do Krynicy- Zdroju.

 

Szlak czerwony (główny szlak beskiDZki)

Z Krynicy-Zdroju przez Jaworzynę, Runek, na Halę Łabowską, Rytro; czas przejścia ok. 8 godz.

Obok Pijalni Głównej rozpoczyna się szlak czerwony biegnący ulicami Nowotarskiego, Kraszewskiego, który w dalszej części skręca w ulicę Halną (GOPR) na stoki Góry Holica i schodzi w rejon Hotelu Czarny Potok – czas przejścia ok. 1godz. Istnieje możliwość dojazdu autobusem miejskim do Czarnego Potoku. Za hotelem Czarny Potok szlak zmienia kierunek na zachodni i lasem prowadzi do pomnika przyrody „Diabelski Kamień”. Od kamienia szlak wiedzie na zachód wraz ze szlakiem zielonym, a po rozejściu się ich prowadzi na szczyt Jaworzyny. Z Jaworzyny Krynickiej szlak czerwony biegnie cały czas lasem, na zalesiony szczyt Runka (1080m) - czas przejścia ok. 1godz. Z Runka, szlak czerwony, początkowo krótko ze szlakiem niebieskim, schodzi na wschód, by po opuszczeniu niebieskiego zmienić kierunek na północny, a później na północno-zachodni. Utrzymując ten sam kierunek, biegnący cały czas lasem, osiąga wzniesienie 982m, zmienia kierunek na zachodni i dociera  na teren polany Jawor. Utrzymując stąd kierunek północno-zachodni  ok. 15min dotrzemy na Halę Łabowską. Na Hali znajduje się schronisko PTTK i stacja GOPR. Hala Łabowska stanowi ważny węzeł szlaków skąd czerwonym szlakiem możemy dojść do Rytra (3,5 godz.). Z Hali Łabowskiej można również niebieskim szlakiem zejść do Łabowej lub żółtym do Łomnicy-Zdrój (południowy – zachód). Z każdej z tych miejscowości można dojechać do Krynicy- Zdroju.

 

Szlak niebieski

 Z Krynicy Zdroju do Żegiestowa; Krynica-Zdrój – Przełęcz Krzyżowa – Przysłop –  Runek – Bacówka nad Wierchomlą – Pusta Wielka – Żegiestów. Czas przejścia ok. 6 godz.

Szlak prowadzi od Deptaka i okolic Punktu Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju, ulicami Pocztową i Kościuszki, od której zbacza na zachód między ogródki działkowe (willa „AS”), gdzie łączy się ze szlakiem żółtym. Oba szlaki żółty i niebieski, idą na północny–zachód, gdzie po pewnym czasie rozwidlają się. Szlak niebieski biegnie w kierunku północno-zachodnim i dociera do Przełęczy Krzyżowej (760m) – czas przejścia z Krynicy-Zdroju ok. 45min. Z Przełęczy Krzyżowej biegnie dalej przez las do Runku, skąd czerwonym szlakiem  możemy dotrzeć do szczytu Jaworzyny Krynickiej lub kierując się  na zachód dojść do Bacówki nad Wierchomlą (1,5 godz.) skąd można zejść drogą gospodarczą do Szczawnika (2 godziny) i dojechać autobusem miejskim do Krynicy-Zdroju lub idąc dalej szlakiem niebieskim dojść do Żegiestowa Zdroju.

 

Szlak żółty

Dookoła Krynicy-Zdroju : Krynica-Zdrój – Góra Parkowa – Jakubik – Huzary –  Kopciowa –  Jaworzynka – Góra Krzyżowa – Krynica Zdrój; czas przejścia ok. 5 – 6 godzin.

Szlak rozpoczyna swój bieg od ul. Ebersa. Od drogi szlak żółty wiedzie wraz z niebieskimi, alejkami parkowymi na szczyt Góry Parkowej – czas przejścia ok 30min. Z polany na południowym stoku, rozciąga się widok na dolinę Krynicy i pobliskie wzniesienia. Dalej, szlak żółty wraz z niebieskim jeszcze, schodzą na południowy wschód do rozejścia szlaków w pobliżu altany „Janina”. Szlak żółty nie zmienia kierunku i dociera do drogi Krynica-Zdrój – Tylicz (ul. Pułaskiego). Po krótkim przejściu drogą, szlak zmienia kierunek na północno-wschodni i wraz ze szlakiem czarnym wychodzi na Huzary (865m) czas przejścia ok 30min. Teraz szlak zmienia kierunek na północno- zachodni prowadzi do drogi Krynica-Zdrój – Krzyżówka w Kopciowej – czas przejścia ok 1godz. Z Kopciowej, po przekroczeniu szosy, szlak prowadzi ścieżką przez las. Po zmianie kierunku na południowy dociera na wschodni stok i na szczyt  Jaworzynki (899m)- czas przejścia ok. 45min. Dalej szlak zmienia kierunek na południowo – wschodni i prowadzi przez Przełęcz Krzyżową – czas przejścia ok. 40min. Z przełęczy szlak prowadzi ścieżką na Górę Krzyżową, a później odbija na północ i dociera do Krynicy – Zdroju.

 

Szlak czarny

 Z Krynicy – Zdroju do Tylicza; Krynica-Zdrój (Kopiec Pułaskiego) –Huzary (864m) – Tylicz czas przejścia ok. 1,5godz.

Z centrum  dojście lub dojazd autobusem do Kopca Pułaskiego, później od kopca na wschód wchodzi się w las. Po ok. 20 min. drogi, dochodzi się do szlaku żółtego prowadzącego z Góry Parkowej. Tu szlak czarny zmienia kierunek na północny i wraz ze szlakiem żółtym wiedzie na Huzary (864m) – zajmuje to ok. 40 min. Pozostawiając szlak żółty, który biegnie na północ w stronę osiedla Jakubik. Następnie szlak czarny przyjmuje kierunek południowo-wschodni i wiedzie przez las, by na Szwarcowej zejść do Tylicza. W wiosce możemy obejrzeć cerkiew z XVIII wieku, Muzeum Dziejów Tylicza oraz kościół z XVII wieku. Z Tylicza do Krynicy- Zdroju można dojechać autobusem.

 

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

 

Ścieżka przyrodniczo – leśna „Śladem pracy leśnika”

usytuowana jest w leśnictwie Kopciowa w pobliżu drogi Nowy Sącz – Krynica – Zdrój. Wędrując trasą ścieżki o długości 4,5 km można poznać zakres prac leśnika oraz różne fazy rozwoju drzewostanów. Widoczne są szkółki leśne, na których wysiewa się nasiona i hoduje sadzonki drzew, odnowienia naturalne i sztuczne (wykonane przez człowieka), a także sposoby pielęgnacji lasu i prowadzenia tzw. trzebieży. Zobaczyć można także liczne powierzchnie doświadczalne i badawcze, na których pracownicy naukowi Wydziału leśnego Uniwersytetu Rolniczego wykonują badania, a studenci uczą się praktyki leśnej.

Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna „Na Rakowsku”

mierząca ok.4 km długości, powstała w 2002r. na terenie leśnictwa Tylicz Leśnego Zakładu Doświadczalnego. Przebiega przez najciekawsze fragmenty leśnictwa Tylicz, ukazując specyficzne cechy beskidzkiej przyrody i niektóre zagadnienia gospodarki leśnej. Zobaczyć tu można charakterystyczne dla tego rejonu źródła szczawy, efekty należycie prowadzonej gospodarki leśnej w terenach górskich, takich jak: przebudowa osłabionych przez silne wiatry świerczyn czy też przebudowa przedplonowych drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych, jodłowy drzewostan nasienny z licznymi okazami jodeł o imponujących rozmiarach.

Ścieżka dydaktyczna "Na stoku Jaworzyny Krynickiej"

w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym na Jaworzynie Krynickiej – chcąc ukazać poza produkcyjne funkcje lasu – powstała w 2003r. ścieżka edukacyjna „Na stoku Jaworzyny Krynickiej”, której długość wynosi blisko 4,5 km. Umożliwia ona turystom zapoznanie się z najciekawszymi fragmentami krajobrazowo – przyrodniczymi Jaworzyny, a także wielofunkcyjnym charakterem lasów krynickich. Podziwiać można ciekawe przyrodniczo formy biogrup drzew oraz drzewostanów, a także przykłady form ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej. Ścieżka zachęca bogactwem typowej dla lasów beskidzkich fauny i flory, a także pięknymi rozległymi panoramami na góry Beskidu Niskiego.

Ścieżka  przyrodnicza w Parku Zdrojowym na stokach Góry Parkowej

Ścieżka składa się z 9 przystanków i tzw. tablic otwierających. Obszar Góry Parkowej jest terenem unikatowym w skali kraju. Pełni on rolę terapeutyczną i wypoczynkową. Znajduje się tu wiele źródeł wód mineralnych, sieć ścieżek spacerowych oraz miejsca wypoczynku. Góra Parkowa poza walorami estetycznymi posiada też duże walory edukacyjne. Spacerując od przystanku do przystanku podziwiać można wiele gatunków flory i fauny rodzimej i obcego pochodzenia. Na przejście całej trasy ścieżki dydaktycznej trzeba przeznaczyć od 2,5 do 3 godzin. Ścieżka składa się z następujących przystanków:

 

 

Play Play