św. Kinga

Obraz przedstawiający wizerunek Św. Kingi
Patronka Polski i Litwy (1234–92) była córką króla Węgier Beli IV, poślubioną księciu krakowskiemu Bolesławowi Wstydliwemu. Według legendy wniosła w posagu sól węgierską odnalezioną w Wieliczce i Bochni. Złożyła śluby czystości w małżeństwie, a jako wdowa wstąpiła w 1280 r. do założonego przez siebie klasztoru Klarysek w Starym Sączu, gdzie zmarła i została pochowana. Kanonizowana przez Jana Pawła II, wspominana jest 24 lipca.