św. Brat Albert

Obraz przedstawiający wizerunek św. Brata Alberta
Kolejny powstaniec styczniowy w gronie świętych, czyli Adam Chmielowski (1845–1916) był także utalentowanym malarzem. Namalował m.in. słynny wizerunek Chrystusa Ecce Homo, przechowywany w kościele Albertynek w Krakowie. Założyciel zakonów albertynów i albertynek zasłynął jako opiekun krakowskich nędzarzy i bezdomnych. Wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II wspominany jest 17 czerwca.