Facebook link
You are here:
Back

Szczyt górski Błyszcz

Błyszcz mountain peak

Widoki rozciągające się ze szczytu Błyszcza w Beskidzie Sądeckim.

Tylmanowa Tourist region: Gorce i Beskid Wyspowy

The peak (945 m above sea level) in the Radziejowa Range within Beskid Sądecki between Jaworzynka (936 m above sea level) and the distant Złote pass (782 m above sea level).
The Bliszcze and Lewa Ręka streams flow out from under it, which then flow southwest through the area of the Kłodne nad Dunajcem landscape reserve. Under the peak, in the place where in 1972 Karol Wojtyła celebrated a mass for the Oases group, the inhabitants of Tylmanowa built a memorial highlander altar accompanied with the pope's bust. Below the peak, there is a yellow walking trail from Łącko to Szczawnica.

Related Assets