Ruta de los Caballeros del Santo Sepulcro, en Małopolska

Budynek kościoła wśród drzew
Bożogrobcy a dokładnie Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie utworzony został ok 1496 roku z inicjatywy papieża Aleksandra VI. Celem działalności zakonu było propagowanie pielgrzymowania możnowładców do Ziemi Świętej. Choć niewielu rycerzy polskich było uczestnikami tych pielgrzymek oraz wypraw krzyżowych, to Małopolski Szlak Bożogrobców jest trasą, która prezentuje historię i rolę zakonu w dziejach Kościoła i kultury polskiej.

Casi 900 anos atras, el caballero Jaksa Gryfita regreso de una cruzada realizada a Tierra Santa. Con el llegaron los Caballeros del Santo Sepulcro de Jerusalen, llamados en Polonia Bożogrobcy. Aunque la Orden ya no existe en Polonia, tras la disolucion del monasterio en 1819, hasta hoy ha sobrevivido su memoria, asi como los lugares relacionados con su actividad. En el territorio de Małopolska hay una ruta especial. Esta comienza en Miechow, en el Santuario del Santo Sepulcro. Luego, lleva a las iglesias de Siedlisko, Uniejow, Chodow, Sławice y Wrocimowice, en los alrededores de Miechow. Despues conduce a Cracovia, donde los Caballeros del Santo Sepulcro protegian la iglesia de Santa Barbara. La Ruta termina en la iglesia de Chełmno, cerca de Bochnia.

Przewodnik