Facebook link
You are here:
Back

Kościół świętego Stanisława Biskupa i Męczennika Wilczyska

St. Stanisław’s Parish Church in Wilczyska

Na wprost prosty, drewniany, ciemny kościół bez wieży, ze stromym dachem pokrytym gontem.  Od lewej wejście po kilku schodach do niskiego przedsionka, dalej wysoka nawa z oknem z łukiem. Po prawej z dobudowaną kaplicą, częściowo zasłoniętą przez stojącą z boku tablicę informacyjną. Na końcu dachu widać wieżyczkę z sygnaturką. Wokół kościoła ułożona kostka. Po bokach drzewa. Niebo częściowo zachmurzone.

Wilczyska 94, 38-350 Bobowa Tourist region: Pogórza

tel. +48 183514061
tel. +48 694451401

Related Assets