Facebook link
You are here:
Back

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana Piorunka

The Orthodox church of Sts Cosmas and Damian in Piorunka

Na wprost na trawiastym wzgórzu stoi drewniana cerkiew, obita gontem. Z wysoką, kwadratową, z pochyłymi ścianami wieżą, z wieżyczką z baniastym hełmem. Za nią niższa nawa z dwoma oknami i wieżyczką z baniastym hełmem. Dalej widać fragment niższego i węższego prezbiterium z wieżyczką na dachu. Dachy pokryte blachą. Po prawej wysokie drzewa. Po lewej kwadratowa drewniana dzwonnica z dachem pokrytym blachą. Za dzwonnicą wysokie drzewo, przed nią nagrobek. Z tyłu dalej widać duży budynek i drzewa. Do cerkwi prowadzi wąska dróżka, po jej prawej stronie mur z kamieni. Niebo zachmurzone.

Piorunka, 33-380 Czyrna Tourist region: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 184741610
The Orthodox church of Sts Cosmas and Damian in Piorunka was built in 1798. It is anorth-western Lemko church, oriented (its presbytery faces east) and tripartite.
The square - shaped presbytery, the nave and the church porch have log-framework structure, and the tower featuring an overhung loft embraces the porch with its pillars. The walls are shingled, while the pavilion roofs and bulbous domes topping them are covered with sheet metal. The interior features polychrome decoration of 1930. The iconostasis from the turn of the 1600s and the 1700s is almost entirely original. The most interesting painting in the iconostas is a portrait of a Lemko shepherd against a mountainous panorama. This is a rarity as lay scenes used to feature on the iconostasis only exceptionally. In the nave are two small sidealtarpieces (early 1700s).

Related Assets