Back

Stacja narciarska Kasina Ski

Stacja narciarska Kasina Ski

Stacja narciarska Kasina Ski
Kasina Wielka 672, 34-741 Kasina Wielka Region turystyczny: Inny
Tourist subregion: Beskidzki
Type of health and beauty amenities: Other
Parking: Car park
Dojazd: Uwagi do dojazdu: Do Kasiny Wielkiej najlepiej dojechać od strony Krakowa (50 km) przez Wieliczkę i Dobczyce, krętą i wąską drogą nr 964, lub, nieco dłużej (63 km), Zakopianką (droga nr 7) do Lubnia, następnie drogą nr 968 do Mszany Dolnej, a potem drogą nr 28 i nr 964.,
Play Play