Szlak geoturystyczny - kopalnie

Kaplica z obrazami i krzyżami w kopalni soli.
Drogę do nich wyznaczają nadbudowy szybów. Nie są one wprawdzie popularne w małopolskim krajobrazie, jednak odwiedzając Bochnię i Wieliczkę można odnieść wrażenie, iż coś jest na rzeczy. Historia tych miast bowiem związana jest z eksploatacją surowca, bez którego dziś nie sposób wyobrazić sobie życia, czyli z solą. Sól powstała przed 15 milionami lat na północnym przedpolu Karpat. Wówczas z istniejącego tam morza w warunkach gorącego i suchego klimatu woda odparowywała a rozpuszczone w niej składniki ulegały osadzaniu. Następnie w wyniku nasuwających się od południa Karpat zostały one sfałdowane i przemieszczone ku północy. Eksploatacja tych złóż rozpoczęła się już w neolicie, jednak ogromny wpływ na późniejszy jej kształt miała postać XIII-wiecznej Kingi – żony Bolesława Wstydliwego. Według legendy w wydobytej tutaj bryle solnej znaleziono należący do niej pierścień wrzucony wcześniej do jednej z węgierskich kopalni. Wielowiekowe wydobywanie soli pozostawiło po sobie ciągnące się kilometrami chodniki oraz komory wypełnione powietrzem o zbawiennym oddziaływaniu na organizm. Pomyśleć, że ta bezcenna – uznana w świecie oraz wielokrotnie nagradzana – rzeczywistość kryje się dosłownie tuż po stopami.

Multimedia