Facebook link

Brama Krakowska - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Brama Krakowska

Brama Krakowska

Zdjęcie przedstawia Bramę Krakowską w Ojcowskim Parku Narodowym- dwie skały wśród drzew z dróżką spacerową pomiędzy

Ojców

Najbardziej znana brama skalna Doliny Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym. Przybiera postać dwóch 15 m wysokości, filarów będących ujściem Wąwozu Ciasne Skałki do Doliny Prądnika. Zbudowana jest z wapieni skalistych, tworzących w tym rejonie liczne ostańce. Powstała w wyniku erozji bocznej, zachodzącej na zboczu wąwozu, której towarzyszyło rozpuszczanie skał wapiennych wzdłuż powierzchni spękań.Tuż poniżej Bramy Krakowskiej znajduje się Źródło Miłości.

Brama Krakowska z widokiem na skały wapienne


Dolina Prądnika przebiegająca przez teren Ojcowskiego Parku Narodowego obfituje w utworzone naturalne formacje skalne o nieprawdopodobnych kształtach. Jednym z takich tworów jest Brama Krakowska, która zamyka wylot Wąwozu Ciasne Skałki. Brama składa się z dwóch filarów skalnych, które zbudowane są z bloków z wapieni skalistych o wysokości ok. 15-20 metrów. Filary powstały całkowicie naturalnie, na skutek procesów erozyjnych i jeden jest wyraźnie wyższy od drugiego. Z bramy otwiera się zachwycająca panorama na masywy skalne Góry Koronnej. Wyjątkowe wrażenie robi spacer Doliną Prądnika po dywanie usłanym z zaczerwienionych, jesiennych liści, które kontrastują z jasnością skał Bramy. Na terenie Doliny poprowadzonych jest wiele szlaków i ścieżek turystycznych, w okolicy dostępne są miejsca parkingowe. Warto zaplanować również wizytę w zamku w Pieskowej Skale.