Facebook link

Ekspozycja przyrodnicza Ojcowskiego Parku Narodowego - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Ekspozycja przyrodnicza Ojcowskiego Parku Narodowego

Ekspozycja przyrodnicza Ojcowskiego Parku Narodowego

Duży biały budynek.
32-047 Ojców
Ekspozycja Przyrodnicza Ojcowskiego Parku Narodowego mieści się w dawnym hotelu „Pod Łokietkiem” w Ojcowie. Zwiedzanie Ekspozycji rozpoczyna się w sali projekcyjnej od pokazu dwu filmów zrealizowanych w technologii 3D, z których jeden przedstawia tworzenie się doliny Prądnika od czasu górnej jury po czasy współczesne, a drugi pokazuje Ojcowski Park Narodowy. Po projekcji zwiedzający przechodzą do sal wystawowych, po których oprowadza lektor.

Pierwsza sala poświęcona jest zagadnieniom geologicznym. Można zobaczyć tu m.in. słup ukazujący przekrój geologiczny w rejonie Ojcowa, liczne eksponaty geologiczne i paleontologiczne z obszaru Parku oraz znajdowane w nich odciski i odlewy zwierząt jurajskich. W pomieszczeniu na piętrze zrekonstruowano wnętrze jaskini. Słychać tu wodę kapiącą ze stropu i odgłosy wydawane przez nietoperze, a lektor wyjaśnia zagadnienia związane z tworzeniem się jaskiń i ich szaty naciekowej oraz przedstawia historię zasiedlenia terenu obecnego Parku przez ludzi pierwotnych. Kolejna sala przedstawia makietę Ojcowskiego Parku Narodowego wraz z terenami sąsiednimi w skali 1:2000. Można tu też obejrzeć znajdujące się w gablotach szczątki mamuta i niedźwiedzia jaskiniowego oraz zabytki archeologiczne związane z liczącą ponad 120 tysięcy lat obecnością człowieka na tym obszarze. W dalszej części ekspozycji zgromadzono pamiątki po Profesorze Władysławie Szaferze, który był jednym z inicjatorów utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego. Główną część ekspozycji przyrodniczej stanowi sala z dioramą, pokazującą trzy charakterystyczne dla Parku środowiska wraz z wybranymi przedstawicielami roślin i zwierząt.

Do dyspozycji zwiedzających w budynku zainstalowano także 6 kiosków informacyjnych, dzięki którym można poszerzyć swoją wiedzę o Parku, bądź wysłać wirtualną pocztówkę do przyjaciół.