Facebook link
You are here:
Back

Brama Krakowska

Kraków Gate (Ojców National Park, Prądnik Valley)

Po lewej gałęzie drzewa liściastego po części zasłaniają ogromne głazy gdzie nie gdzie pokryte mchem, ułożone w wysoki mur. Po prawej za ścieżką z kamieniami i za niewielkim kamieniem drugi mur ułożony ze skał, też gdzie nie gdzie pokryty mchem. Obok i góry las. Alejka przechodzi między murami i ciągnie się w głąb, gdzie w tle widać drzewo, nad nim skały, jasno zielone liście lasu i niebo nad wszystkim pogodne.

Ojców Tourist region: Kraków i okolice

The best-known rock gate in the Kraków area. It consists of two 15 metre tall pillars which account for an outlet for Ciasne Skałki Ravine to Prądnik Valley.
It is built from rock limestone which forms monadnocks numerous in this region. It was created as a result of side erosion which took place on the ravine side and was accompanied by the process of dissolving limestone along the cracks. Under the Kraków Gate there is the Source of Love.

Related Assets