Facebook link

Cmentarz wojenny z I wojny światowej numer 376 Suchoraba - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cmentarz wojenny z I wojny światowej numer 376 Suchoraba

Cmentarz wojenny z I wojny światowej numer 376 Suchoraba

Cmentarz 376, Niepołomice
32-005 Suchoraba Region turystyczny: Pogórza
Niewielki cmentarz zaprojektował Gustaw Ludwig. Nekropolia znajduje się przy drodze z Zabłocia do Suchoraby w gminie Niepołomice.

Cmentarz wojenny numer 376 jest malowniczo położony pod lasem, zbudowano go na rozstajach dróg. Na cmentarzu nie ma wyraźnie zaznaczonych kwater grobowych, miejsca pochówku oznaczone są poprzez niskie obeliski z małymi krzyżami, z motywem półwieńca. Na cmentarzu w Suchorabie pochowano 24 żołnierzy armii austriacko-węgierskiej oraz 14 żołnierzy rosyjskich. Polegli jesienią 1914 roku. Centralnym punktem cmentarza jest betonowy krzyż z nałożonym na jego lico dużym żeliwnym krzyżem austriackim, data na krzyżu 1915. Pod krzyżem znajduje się oryginalna tablica z napisem w języku niemieckim: „Na zachodniogalicyjskich polach bitewnych zostało wybudowanych w latach wojny światowej 1916-1917 przez c.k. Komendę Wojskową w Krakowie pod dowództwem gen. dyw. Brandnera Edlera von Wolfzahn 378 cmentarzy wojennych - z tego w obrębie c.k. powiatu wielickiego - 4 cmentarze”. Niewielki cmentarz o nieregularnym kształcie otoczono betonowymi słupkami, między którymi umieszczono metalowe przęsła.