Facebook link

Cmentarz wojenny nr 114 Rzepiennik Strzyżewski - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cmentarz wojenny nr 114 Rzepiennik Strzyżewski

Cmentarz wojenny nr 114 Rzepiennik Strzyżewski

Obelisk na wzgórzu, wokół niego kamienne tablice rozmieszczone na murawie
33-163 Rzepiennik Strzyżewski Region turystyczny: Pogórza
Cmentarz zaprojektowany przez nieustalonego architekta na planie prostokąta o powierzchni 1218 m2. Na cmentarzu pomnikiem centralnym jest wysoki, kamienny obelisk z krzyżem wkomponowanym we frontową wnękę. U stóp pomnika znajduje się mogiła oficerska z krzyżami żeliwnymi projektu Hansa Mayra. Na cmentarzu spoczywa: 18 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 129 żołnierzy armii rosyjskiej.

Austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej położony jest w bezpośredniej bliskości cmentarza parafialnego w Rzepienniku Strzyżewskim. Wśród zieleni, na delikatnie pochyłym terenie w centralnej części nekropolii znajduje się kamienny obelisk z kamienia ciosanego na trójstopniowej betonowej podstawie, a w jego wnęce umieszczony jest betonowy krzyż łaciński. Cmentarz zaprojektowany na planie prostokąta jest dziełem Jana Szczepkowskiego. Przed obeliskiem usytuowany jest rząd czterech nagrobków oficerskich – betonowych cokolików zwieńczonych żeliwnymi krzyżami. Pozostałe nagrobki, proste betonowe stele pomalowane na biało zlokalizowane są wzdłuż linii promienistych. Na froncie każdego znajduje się krzyż. Na cmentarzy spoczywa 148 żołnierzy poległych w grudniu 1914 roku i w kwietniu 1915 roku, w tym 129 żołnierzy armii rosyjskiej i 19 armii astro-węgierskiej. Cmentarz jest ogrodzony betonowymi słupkami połączonymi parą żelaznych rur.


Obiekty na trasie