Facebook link

Kościół św. Wojciecha i MB Bolesnej Modlnica - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół św. Wojciecha i MB Bolesnej Modlnica

Kościół św. Wojciecha i MB Bolesnej Modlnica

Niski, prosty drewniany kościół bez wieży, stojący wśród drzew.
ul. św. Wojciecha 83, 32-085 Modlnica Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
tel. +48 124192015
Drewniany kościół św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej jest jednym z najstarszych tego typu obiektów sakralnych w Polsce. Posiada cenny gotycki obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, a także tabernakulum autorstwa wybitnego renesansowego rzeźbiarza Jana Marii Padovano. Legenda głosi, że w miejscu zwanym Zagórze, zatrzymał się św. Wojciech, żegnany przez lud krakowski, w drodze do Prus. W tak zwanym Świętym Gaju, pod lipą, miał nawracać poprzez głoszenie Ewangelii. Na pamiątkę tego wydarzenia wspomnianą wieś Zagórze, od modłów św. Wojciecha, nazwano Modlnica.

Pierwszy kościółek, drewniany, zbudowano prawdopodobnie w połowie XII wieku. Przetrwał do pierwszej połowy wieku XVI. W 1553 roku stanęła tu nowa, drewniana świątynia na planie krzyża, z krótkimi ramionami. Kościółek był orientowany, tzn. jego prezbiterium było skierowane na wschód. Posiadał konstrukcję zrębową i wnętrze przykryte stropem kasetonowym. Mierzył 25 metrów długości. Obok świątyni znajdowała się dzwonnica z dwoma dzwonami oraz kostnica i cmentarz.

Dzisiejszy kościół posiada budowę zrębową, jest oszalowany pionowo z listowiem i gontowymi dachami. Przy nawie znajduje się wieloboczna sygnaturka (mały dzwon) z latarnią w stylu barokowym. Stropy pokryte są kasetonami. Kościół był kilkakrotnie przebudowywany. W 1622 jego północne ramię i zakrystia zostały zamienione na murowaną kaplicę grobową rodu. W barokowej kaplicy można oglądać nagrobek Stanisława Kucharskiego, przedstawiający mężczyznę w rycerskiej zbroi.

Ołtarze kościoła wykonane zostały w XVII wieku. W głównym ołtarzu zwraca uwagę dużej wartości gotycki obraz Matki Bożej (Modlnickiej) z Dzieciątkiem datowany na lata 1460-1470. Wyrazem czci dla patrona świątyni, św. Wojciecha, jest także obraz namalowany przez Jana Zamojskiego, pochodzący z okresu późnego baroku. Do dzisiaj zachowało się tabernakulum z czerwonego węgierskiego marmuru w kształcie małej kapliczki, wykonane w latach 1533-1536 przez renesansowego rzeźbiarza Jana Maria Padovano. Można oglądać tu chrzcielnicę z czarnego „marmuru” dębnickiego oraz ambonę z XVII wieku. W XIX wieku rozbudowano przedsionek, przedłużając kościół od zachodniej strony. W 1955 roku w prezbiterium i nawie odkryto cenną renesansową polichromię w formie fryzu.