Facebook link

Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy Królowa Górna - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy Królowa Górna

Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy Królowa Górna

Drewniany budynek z wieżą oraz dwiema mniejszymi wieżyczkami, otoczony kamiennym ogrodzeniem.

Królowa Górna 70, 33-334 Kamionka Wielka Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 184456443
Greckokatolicka cerkiew w typie zachodniołemkowskim, wybudowana została na początku XIX wieku. Po 1947 roku i wysiedleniu Łemków w czasie akcji Wisła, stała się kościołem w rzymskokatolickiej parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Królowej Górnej.

Na terenie dzisiejszej parafii funkcjonowały trzy wyznania: greckokatolickie, prawosławne i rzymskokatolickie. Parafia greckokatolicka w Królowej istniała od 1581 roku. Dzisiejszą cerkiew wybudowano w 1814 roku na miejscu poprzedniej z XVIII wieku, z której prawdopodobnie pochodzi wieża. To drewniana świątynia konstrukcji zrębowej z kwadratową wieżą słupową o pochyłych ścianach, jednonawowa, z parą symetrycznych kaplic o charakterze transeptu i zamkniętym dwubocznie prezbiterium z zakrystią. Dół jest oszalowany pionowymi deskami, góra pokryta gontem.

Stropy i ściany we wnętrzu zdobi neobarokowa polichromia z początku XX wieku. Ikonostas wykonano w XIX wieku z elementami z XVIII wieku. W ołtarzu głównym o charakterze konfesji, składającym się z podstawy z XIX wieku i nastawy XVIII wieku, znajduje się ikona Matki Boskiej Orantki, a w dwóch ołtarzach bocznych ikony świętych Cyryla i Metodego oraz świętych Włodzimierza i Olgi.