Facebook link

Grób Wojtyłów Cmentarz Rakowicki Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Grób Wojtyłów Cmentarz Rakowicki Kraków

Grób Wojtyłów Cmentarz Rakowicki Kraków

Grób Wojtyłów, kamienny, wokół kwiaty i znicze.
ul. Prandoty 1, 31-435 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 126199900
Najstarsza istniejąca nekropolia krakowska powstała w 1803 roku i obecnie składa się z dwóch części przedzielonych ulicą biskupa Prandoty. W wojskowej części Cmentarza Rakowickiego, założonej w 1920 roku, w rodzinnym grobie Wojtyłów i Kaczorowskich spoczywają rodzice Papieża Jana Pawła II.

W północnej części Cmentarza Rakowickiego zwanej Cmentarzem Wojskowym, znajduje się rodzinny grób Wojtyłów oraz Kaczorowskich, z której wywodziła się matka Karola Wojtyły. Tu właśnie pochowano ojca przyszłego papieża, Karola Wojtyłę seniora zmarłego 18 lutego 1941 roku. Matka Karola, Emilia Wojtyłowa z Kaczorowskich zmarła dużo wcześniej, 13 kwietnia 1929 roku, gdy mały Lolek miał zaledwie 9 lat, i pochowano ją w Wadowicach. Do rodzinnego grobu Wojtyłów jej szczątki przeniesiono gdy Karol Wojtyła był już metropolitą krakowskim. Wówczas także spoczęły tu szczątki jego starszego brata Edmunda, lekarza szpitala w Bielsku, zmarłego w 4 grudnia 1932 roku w wieku 27 lat, po zarażeniu się od chorych szkarlatyną. W grobie Wojtyłów spoczywają także dziadkowie Karola, a rodzice Emilii – Feliks i Maria Kaczorowscy oraz trzy inne osoby z rodziny Kaczorowskich.

Ojciec Święty Jan Paweł II, w czasie każdego pobytu w Krakowie, odwiedzał grób najbliższych na Cmentarzu Rakowickim. Rodzinnym grobem Wojtyłów opiekują się siostry albertynki z klasztoru przy ulicy Woronicza.

W 2005 roku, kilka dni po śmierci papieża, na Rakowickim Cmentarzu obok grobu Wojtyłów odsłonięto pomnik autorstwa profesora Czesława Dźwigaja, przedstawiający klęczącego i modlącego Jana Pawła II z różańcem w ręku, zwróconego w kierunku grobu rodziców.